Anasayfa / Teknik / Taşınma

Taşınma

Taşınma

Daire sakinlerinin taşınma öncesi Site Yönetimi ile temasa geçmesi gereklidir. Tapu veya kira kontratı fotokopisi ile birlikte konutta kalacak olan fertlerin bilgilerinin kaydedileceği Uprise Elite Aile Bilgi Form’u, kimlik fotokopisi ile birlikte Site Yönetimi’ne teslim edilmelidir. Taşınma işlemi Site Yönetimine en az üç gün önce bildirilmelidir. Normal koşullarda taşınma; PAZARTESİ – CUMARTESİ günleri , saat 09.00- ile 18.00 içerisinde yapılır. Dairenize taşınırken veya daha sonra gerçekleştireceğiniz yük ve eşya taşımaları için size kullanabilmeniz için asansör hazırlanarak size destek verilecektir. Aşağıdaki linkten indirilecek Taşınma Form‘u ilgili daire sakini tarafından doldurularak Site Yönetimi’ne verilmelidir

Giriş

Bu talimat UPRISE ELITE sınırlarıiçinde kalan ve Blok katlarında gerçekleşecek taşınma sırasında uyulmasıgereken kuralları içerir.

1.Öncelikli olarak uyulması gereken kurallar:

a.Malik ise tapu, kimlik fotokopisi ve aile fert bilgileri alınır.

b.Kiracı ise kat malikinin yazılıbildirimi veya kontratının fotokopisi ve kimlik fotokopisi ile aile fert bilgileri istenir. Malik telefon ile aranarak onayı alınır.

c.Taşınmaya başlamadan önce binaya giriş ve çıkışlarda emniyeti sağlamak amacı ile bağımsız bölüm maliklerinin isim listelerini UPRISE ELITE Site Yönetimi’ne bildirmeleri ve tanıtım kartıçıkarmaları gerekir.

d.Taşınma çalışmalarına başlamadan önce bağımsız bölümün tuvaleti, temiz su, pis su ve elektriği faal duruma getirilir. Bahsi geçen maddeler faal duruma gelmeden çalışma yaptırılmaz.

2.Kısıtlayıcı kurallar:

a.Taşınma esnasında çakışmalarıönlemek ve yaşamakta olan sakinlerin zarar görmesini engellemek için taşınma zamanı en az 3 (Üç) gün önceden Site Yönetimi’ne bildirilir. Normal koşullarda taşınma PAZARTESİ-CUMARTESİ günleri, 09:00 ile 18:00 saatleri içerisinde yapılır.

b.Çalışma saatleri bitiminde binada çalışan işçilerin binayı terk etmeleri zorunludur. Konaklama, bina ve çevresinde gezinmek, toplu halde sohbetler yasaktır.

c.UPRISE ELITE ‘te oturan bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemek amacı ile bağımsız bölüm maliklerinin işçi ve personelinin bir araya gelip gürültü yapmaları, radyo, teyp gibi cihazlarıçalmaları kesinlikle yasaktır.

d.Site güvenliğini sağlayan sistemler Site Yönetimi’ne bildirilmeden yerinden sökülemez, açılamaz, yeri değiştirilemez. (yangın algılama sensörleri gibi)

e.Gürültülü ve darbeli cihazların çalıştırılma saatleri 10:00 ile 16:30 arasındadır.

3. Taşınma sırasında uyulmasıgereken kurallar:

a. Taşınma sırasında sadece yük asansörü kullandırılır.

b. Taşınma sırasında ambalaj malzemeleri, atıkları ve benzeri maddeler yollara veya bitişik mahallere konulamaz ve dökülemez.

c. Taşınma sebebi ile çevre ve ortak alanlar dolaylı ve doğrudan kirletildiği taktirde bağımsız bölüm maliki (yüklenici firma) bunları temizlemekle yükümlüdür. Gecikmesi durumunda bağımsız bölüm maliki adına belirlenen alan temizlettirilir ve bedeli tahsil edilir. (Site Yönetimi’nin ihtarından sonra en fazla iki saat içerisinde temizlemenin gerçekleşmesi gereklidir.)

d. UPRISE ELITE sınırları içerisinde yapılacak nakliyelerde araçların üzerleri mutlaka branda ile örtülür.

e. UPRISE ELITE sınırları içerisinde trafik kurallarına ve levhalarına kesinlikle uyulur. Ehliyetsiz araç kullanılmaz / kullandırılmaz.

f. Taşınma sırasında mahallin çalışma güvenliği mutlaka alınacaktır. Alınacak tedbirler Site Yönetimi’nin belirlediği standartta olacaktır. Aksi durumlarda Site Yönetimi tarafından standarda uymayan tedbirleri yeniden alınır ve mal sahibine ( yükleniciye) fatura edilir.

g. Güvenlik Elemanları’nın uyarılarına aynen uyulur. Elemanlar ile tartışılmaz, konu Güvenlik Vardiya Amiri ya da Güvenlik Müdürü ile çözülür.

h. Çevreye zarar gelmesinden yüklenici sorumludur.

i. Ortak alanlarda yapılacak tüm çalışmalarda Taşeron Firmalar emniyet ve temizlik kurallarına uymakla yükümlüdürler.

j. Çalışma sırasında ortak alanlara ve komşu mahallere verilecek zararlar, zararı veren tarafından karşılanır.

4. Yaptırımlar:

a.Kat malikleri veya onların bağımsız bölümlerinde çalışanlar ile onlarla ilgili kişilerin site ortak alanlarında meydana getirdikleri zararları ve hasarı kat maliki üstlenir ve derhal ödemeyi yapar.

b.İşbu Prosedürlere uyulmadığıtakdirde oluşturulacak Yönetim Talimatında belirlenen cezai yaptırımlar uygulanır.

 

Cevapla

Scroll To Top