Anasayfa / Duyurular / Aidat Tahsilatı Prosedürü

Aidat Tahsilatı Prosedürü

Değerli Kat Maliklerimiz ;

Görülen lüzum üzerine site yönetiminin aidat ödemeleriyle ilgili uygulanan prosedürünün işleyişi
hakkındaki bilgilendirmeyi dikkatinize sunarız.
-Kat Mülkiyeti Kanunu ve yönetim planına göre sahibi olduğunuz bağımsız bölümde oturuyor veya
oturmuyor olmak ortak giderlere katılmama hakkını vermemektedir. Her kat maliki veya site sakini
kanunda belirtildiği şekilde giderlere katılmak zorundadır. Yapılan her türlü ödeme cari hesaba alacak
bölümüne, dairenize isabet eden fiili giderler ise borç hanesine kayıt edilmektedir.

-2016 yılı için hazırlanan işletme projesi özet mali tabloları, her bir blokta dairelere düşen aidat
miktarları ve detayları maliklerimize elden veya posta yolu ile dağıtılmış, blok girişlerindeki panolara
asılmak sureti ile ilan edilmiştir.

-Zamanında ödenmeyen aidatlar, su ve ısınma bedelleri için 10. günden itibaren Kat Mülkiyeti Kanunu
ve yönetim planı ilgili maddeleri gereği ödemede gecikilen günler için aylık %5 hesabıyla gecikme
tazminatı kullanılan muhasebe programı tarafından otomatik olarak tahakkuk ettirilmektedir.

-Ödemelerinizi zamanında yaparak gecikme tazminatı ödemek zorunda kalmayacağınız gibi,
hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesinede katkı sağlamış olacağınızı bilgilerinize sunarız.
-Kat Mülkiyeti Kanunu gereği, alacaklarımızın tahsilatı için izlenen prosedür aşağıdadır:  

a.Aylık aidat ödemelerinin ayın ilk haftası içinde, su ve ısınma bedellerinin ödemelerinin ise son
ödeme tarihinde yapılması zorunludur.
b.Ayın 10’una (su ve ısınma bedelleri için son ödeme tarihi) kadar tamamı ödenmeyen alacaklara
ödemede gecikilen günler için aylık %5 hesabıyla gecikme tazminatı uygulanmaya başlanır ve durum
mesaj – mail ile kiracı ve Kat Maliklerine bildirilir.
c.Ödeme yapılmaz ise mesaj – mail yolu ile durum kiracılara ve kat maliklerine hatırlatılır.
d.Hala ödeme yapılmaması halinde yasal işlem metin şablonu, mesaj – mail yolu ile kiracı veya Kat
Maliklerine gönderilerek uyarılır.
e.Son olarak Kat Maliki veya kiracı telefonla aranarak hukuki işlemin başlatılacağı hakkında uyarılır.
f.Aybaşından itibaren 2 aydan fazla geciktirilmiş alacaklar  için miktarı ne olursa olsun kat maliki ve
varsa kiracısı hakkında icra işlemi yapılır.

Saygı ile bilgilerinize sunulur.

Uprise Elite Site Yönetimi

Cevapla

Scroll To Top